Πληροφορίες για κούπες


Κούπες


Πατήστε πάνω στις εικόνες για να τις δείτε σε μεγαλύτερη ανάλυση.


Κούπα-Πορσελάνη.330 ML-Ύψος .9,5 cm--Διάμ. 8 cm.--4 Χρωμία.

Κωδ Κ/9--Πορσελάνη--Υψ.9,5 cm--Διάμ. 8 cm-4Χρωμία--Διαθέσιμη

Κωδ Κ/9-- ( Θέμα Εκτύπωσης )

Κωδ Κ/9--Σε συσκευασία

Κωδ Κ/19--Πορσελάνη-Υψ.9,5 cm--Διάμ. 8 cm-4Χρωμία--Διαθέσιμη

Κωδ Κ/16--Πορσελάνη-Υψ.9,5 cm--Διάμ. 8 cm-4Χρωμία--Διαθέσιμη

Κωδ Κ/16-- ( Θέμα Εκτύπωσης Κούπας--Διαθέσιμη )

Κωδ Κ/16--Σε συσκευασία

Κωδ Κ/7--Πορσελάνη--Υψ.9,5 cm--Διάμ. 8 cm-4Χρωμία--Διαθέσιμη

Κωδ Κ/7 (Θέμα εκτύπωσης Κούπας--Διαθέσιμη )

Κωδ Κ/7--Σε συσκευασία

Κωδ Κ/8--Πορσελάνη--Υψ.9,5 cm--Διάμ. 8 cm-4Χρωμία--Διαθέσιμη