Πληροφορίες για Μινιατούρες


Μινιατούρες


Πατήστε πάνω στις εικόνες για να τις δείτε σε μεγαλύτερη ανάλυση.


Κωδ: 1 MONΑΧΟΣ--Γύψινο--10,5 X 8 cm---Διαθέσιμο

Κωδ :2 ΜΟΝΑΧΟΣ--Γύψινο--10,5 Χ 9,5 cm---Διαθέσιμο

Κωδ: 3 ΜΟΝΑΧΟΣ---Γύψινο-15 X 3 cm---Διαθέσιμο..

Κωδ: 4 ΜΟΝΑΧΟΣ--Γύψινο---15 X 10 cm---Διαθέσιμο

Κωδ :5 ΜΟΝΑΧΟΣ---Γύψινο--11 χ 9 cm----Διαθέσιμο

Κωδ :6 ΜΟΝΑΧΟΣ--Γύψινο--14 X 10 cm--Διαθέσιμο

Κωδ:7 ΜΟΝΑΧΟΣ---Γύψινο-2 X 9 cm---Διαθέσιμο.

Κωδ: 8 ΜΟΝAXΟΣ---Γύψινο--10 X 9 cm---ΔιαθέσΙμο

Κωδ:9 ΜΟΝΑΧΟΣ--Γύψινο-9 X10 cm---Σύντομα Διαθέσ.

Κωδ: 10 ΜΟΝΑΧΟΣ---Γύψινο---11 X 6 cm---Διαθέσιμο

Κωδ:11 ΜΟΝΑΧΟΣ--Γύψινο---13 Χ 9 cm---Διαθέσιμο

Κωδ: 12 ΜΟΝΑΧΟΣ---Γύψινο---10 X 8 cm---Διαθέσιμο